Kontakt


PsychoView

Ewa Lisowska-Kania

Ul. Stanisława Moniuszki 18/5

31-523 Kraków

Aby umówić się na spotkanie proszę o kontakt pod numerem: 662-345-014 lub skorzystanie z rejestracji w kalendarzu online.

Ewa Lisowska-Kania – ZnanyLekarz.plKLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO przez  Gabinet Psychologiczno-Seksuologiczny

Gabinet Psychologiczno – Seksuologiczny Ewa Lisowska-Kania, działając na podstawie art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejmie informuje, że:
1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Ewa Lisowska-Kania Gabinet Psychologiczno – Seksuologiczny z siedzibą w Krakowie ul. Karłowicza 17/1, telefon – 662 345 014,
2. Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 662-345-014 oraz za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.seksuolog-krakow.com.pl. Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, w niektórych przypadkach również adres e-mail i adres zamieszkania.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z udzielenia Pani/Panu pomocy psychologiczno-seksuologicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konsultacji lub/i terapii oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z zasadami przechowywania dokumentacji medycznej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami (Art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, Dz.U.2017.0.1318 t.j.)
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie niektórych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, objętym obowiązkiem ich podania, a konsekwencję niepodania tych danych może być brak możliwości przyznania wnioskowanej pomocy.
8. Dane udostępnione przeze Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Administrator Pani/Pana danych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
10. Ma Pani/Pan prawo do zachowania w tajemnicy informacji z Panią/Panem związanych. Administrator wykonujący zawód psychologa, seksuologa, psychoterapeuty, zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje związane z Panią/Panem, w szczególności ze stanem Pani/Pana zdrowia (Art. 13 i 14 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, Dz. U. 2017.0.1318).