Gabinet


TERAPIA ZABURZEŃ ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO, DYSFUNKCJI SEKSUALNYCH ORAZ PROBLEMÓW W RELACJACH PARTNERSKICH

• zanik potrzeb seksualnych
• trudności z przeżywaniem orgazmu
• odczucie bólu w trakcie stosunku płciowego
• zaburzenia reakcji genitalnej
• brak satysfakcji z życia seksualnego
• problem z tożsamością i identyfikacją seksualną
• przejawy zaburzeń preferencji seksualnych
• uzależnienie od seksu
• stany depresyjne oraz nerwicowe, których objawem jest zaburzone życie seksualne
• pary znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz poszukujące pomocy z powodów: konfliktów, zaburzenia komunikacji, braku pożądania, itp.

KONSULTACJE DLA MŁODZIEŻY I RODZICÓW

• seksualność człowieka w perspektywie biologicznej, psychologicznej i społecznej (fazy rozwoju psychoseksualnego – ze szczególnym uwzględnieniem wieku dojrzewania, cel i sens seksualności człowieka, identyfikacja i tożsamość płciowa, relacje uczuciowe i seksualne między płciami, regulacja zachowań seksualnych, choroby przenoszone drogą płciową, metody sterowania płodnością, patologia seksualna).

• seksualność małego dziecka – prawidłowości rozwoju psychoseksualnego

ZABURZENIA NASTROJU

• obniżenie nastroju
• niechęć do życia i podejmowania czynności
• apatia w połączeniu z myślami samobójczymi
• zaburzenia depresyjne
• silne przeżywanie konfliktów zewnętrznych

ZABURZENIA NERWICOWE

• chroniczne zmęczenie, drażliwość
• nerwowość, odczucie napięcia wewnętrznego, niepokoje, lęki
• nerwicowe objawy psychosomatyczne

ZABURZENIA OSOBOWOŚCIOWE

• problem z kontrolą własnych impulsów, złością i agresją
• problem z niskim poczuciem własnej wartości
• odczucie braku zadowolenia z życia, odczucie dyskomfortu psychicznego, itp.

SPECJALISTYCZNE BADANIA PSYCHOLOGICZNE

• Diagnoza i opinia psychologiczna dotycząca

– funkcjonowania psychicznego i neurologicznego, funkcji poznawczych, inteligencji i cech osobowości
– dotycząca kompetencji osobistych, rodzicielskich i zawodowych
– przed operacją plastyczną oraz przy procedurze zmiany płci